MACBETH z Sardanu
MACBETH z Sardanu
Młodzieżowy Champion Polski
Rozpoczęty Championat Polski
Rozpoczęty Championat Słowacji
Zwycięzca Rasy
CWC, CAC, NDPwR
3 x Zwycięzca Młodzieży
3 x BOB Junior
BOB Puppy

Współwłaściciel: Marzena Kunysz, Kennel LYLLA LUKTAN
ICh. JACKPOT IN VEGAS Rezlark ICh. STANDING van de Havenstad Ch. OCUS-POCUS van de havenstad
Ch. OPIUM van de Havenstad
ICh. VINESSA van de Havenstad Ch. O'NEAL van de Havenstad
Ch. QUEEN van de Havenstad
CH. Barbero Black Nelor ICh. Super Star Moldau North Leedomaine Minstrel of Moldau
Leedomaine Faier and Square of Moldau
Loreta Androis ICh. Mateusz z Rogu Obfitosci
Ch. Elizabeth Androis